Momenteel kan er door $aantal lijsten gezocht worden op de website van AiS. Voor het gehele aanbod kunt u altijd vrijblijvend langs komen de winkel."; $i=1; while ($row = mysql_fetch_array($lijstres)) { echo ""; if ($i == "5") { $i=0; echo ""; } $i++; } echo "
"; if (file_exists('./images/$row[lijst1]/$row[lijst2].jpg')) { echo "$row[lijst2]"; } else { echo "$row[lijst2]"; } echo "
AiS $row[lijst_id]"; include "../i/footer.php";